myAPRS activities

Friday, September 4, 2009

CINA ISLAM (林川興): Adab dan Doa Ziarah Kubur

CINA ISLAM (林川興): Adab dan Doa Ziarah Kubur: "dan mencatat bagi si mayit pahala dari ibadah yang dilakukan oleh malaikat itu s"

No comments: